Menu 0348 - 68 82 82
https://www.lamikon.nl/energiezuinige-projecten-met-lamikon-longlife/n76c29
 
Energiezuinige projecten met Lamikon LongLife
Energiezuinige projecten met Lamikon LongLife

Door de jarenlange samenwerking tussen Willems Vastgoedonderhoud en Verweij Houttechniek is er een duidelijke rolverdeling ontstaan bij de realisatie van energiezuinige renovatiewoningen. Willems ontwerpt en berekent de gebouwschil, het dak en de installaties.  Verweij biedt scenario’s aan voor het “gat” in de gevel. 

Het doorberekenen van alle parameters die invloed hebben op de gewenste energetische prestaties van een woning wordt hierdoor geoptimaliseerd. Hier profiteren opdrachtgevers en bewoners van. 

De berekeningen van de U-waarden van kozijnsystemen Lamikon LongLife en Lamikon LongLife++ passief zijn goed gekeurd door ISSO. Daarom zijn deze opgenomen in de databank van ISSO. Hierdoor mag er voor de berekening van het Energielabel gerekend worden met de werkelijke U-waardes in plaats van de forfaitaire waardes. De werkelijke waarden van respectievelijk U=1,49 en U=0,79 zijn aanmerkelijk gunstiger dan de forfaitaire waardes.

In combinatie met de gegarandeerde lage exploitatiekosten (1x schilderen in 15 jaar) van Lamikon LongLife ontstaat er een uitgekiend aanbod wat aansluit op de huidige vraagstelling van de opdrachtgever.

Meer met minder is de grote uitdaging, die beide partners graag aangaan. Dit wordt ook bewezen door een recentelijk gerealiseerd A++ renovatieproject in Hoek van Holland.

De opgave voor Willems Vastgoedonderhoud in opdracht van Woningbouwvereniging Hoek van Holland vormde hier een grote uitdaging. Totaal 52 woningen uit de jaren ’60 met label F/G moesten worden getransformeerd tot een wooncomplex met energielabel A++ met een moderne uitstraling.

Er werden scherpe eisen gesteld aan de isolatie van de gebouwschil en vanwege milieuoverwegingen was er een zeer sterke voorkeur voor de toepassing van houten producten.

Het Lamikon LongLife++ Passiefkozijn vormde hier een onderdeel van het antwoord op de vraag van de opdrachtgever.  

Momenteel in uitvoering een modelwoning in Oud Beijerland en in Zwijndrecht.

Energiezuinige projecten met Lamikon LongLife: PDF