Menu 0348 - 68 82 82
https://www.lamikon.nl/over-ons/de-visie
 

De visie van Lamikon op resultaatgericht onderhoud

  • Onderhoud aan houten gevelelementen betekent bouwkundig onderhoud. 
  • Onderhoud is een continu proces van monitoren en condities bijstellen.
  • Door beheersing van onderhoudskosten meer budgetzekerheid.
  • Ervaringen en kennis van aangesloten bedrijven in het netwerk dragen bij aan een continu proces van ontwikkelen en verbeteren van resultaatgerichte onderhoudstechnieken.

1.Onderhoud aan houten gevelelementen betekent bouwkundig onderhoud

De oorzaken van onderhoudskosten zijn dikwijls te wijten aan bouwkundige gebreken. De ondergrond voor diverse verfsystemen laat in Nederland te wensen over. Lamikon pleit voor een goede ondergrondbeheersing, voordat verfsystemen worden aangebracht. Lamikon heeft de aandacht verplaatst van symptomen (verfgebreken) naar oorzaken van onderhoudskosten. Lamikonsysteemhouders zijn gespecialiseerd in het droogzetten van geveltimmerwerk. Droog hout rot niet! Door het optimaliseren van houten gevelelementen wordt onderhoud beheersbaar.

2. Onderhoud is een continu proces van monitoren en condities bijstellen

Meten is weten. Onderhoud is bij oplevering van een project geen afgerond geheel. Het is van groot belang om het geveltimmerwerk in de gaten te blijven houden door metingen. Op basis van de metingen kunnen de condities van houten gevelelementen eventueel worden bijgesteld. Door het verrichten van preventief onderhoud kunnen Lamikonsysteemhouders grote onderhoudskosten op langere termijn voorkomen.

Alleen door metingen kunnen de condities van geveltimmerwerk worden bepaald en kunnen de eindresultaten worden getoetst. 

3. Door beheersing van onderhoudskosten meer budgetzekerheid

Door het toepassen van het houtrenovatiesysteem Lamikonplan aangevuld met Woodstone; het bekleden van kozijnen en ramen met steenvezelprofielen, worden condities van houten gevelelementen geoptimaliseerd. Door het beheersen van de condities van houten gevelelementen kunnen budgetten met meer zekerheid worden vastgesteld dan met conventionele onderhoudsystemen. Budgetten kunnen bovendien gefaseerd ingezet worden om een houten gevelelement te optimaliseren.

4. Ervaringen en kennis van aangesloten bedrijven in het netwerk dragen bij aan een continu proces van ontwikkelen en verbeteren van resultaatgerichte onderhoudstechnieken.

‚ÄčKennis en ervaringen van gerenommeerde, aangesloten bedrijven zijn van groot belang voor het continue proces van ontwikkelingen en verbeteringen. Het vakmanschap en de kennis zit bij de werknemers van de onderhoudsbedrijven of timmerfabrikanten. Lamikon bundelt deze kennis en ervaringen en tracht om zo optimaal te voldoen aan de vraag van de opdrachtgevers.